DL20 DALTOOD RECERIVER  -  NEW  -  DL / 6128488-10

DL20 DALTOOD RECERIVER - NEW - DL / 6128488-10

ELC-16加载控制 - 二手 -  ELC-16 / 6066582-40

ELC-16加载控制 - 二手 - ELC-16 / 6066582-40

ELC-16加载控制 - 二手 - ELC-16 / 6019423-60

电源电压:400V / 3PH / 50Hz
配置为:2个真空接收器
包括:
15'接线盒跌落电缆长度
(2)控制器吊坠15'电缆
(2)控制器摇篮
包括200英尺的树干电缆
年:2016年

$ 2,447.00
可用性: 有存货
斯科
ELC-16 / 6019423-60

电源电压:400V / 3PH / 50Hz
配置为:2个真空接收器
包括:
15'接线盒跌落电缆长度
(2)控制器吊坠15'电缆
(2)控制器摇篮
包括200英尺的树干电缆
年:2016年

更多信息
显示价格 是的